Jeg har takket ja til et superspennende og lærerikt prosjekt som innebærer ukespendling og hotelliv et par måneder fremover. Men frykt ikke! Der er tid til oppdatering, fortæring av mat og trening selv utenfor Oslo by.

Her står jeg og vurderer hva slags trening jeg skal foreta meg i solen nå straks.