Stikkord: whole30

Whole30 vs Paleo Challenge vs et paleoliv

Det er ikke lett å holde tunga rett i munn når det gjelder hva en paleo challenge innebærer, hva en whole30 er og hvordan et vanlig paleoliv skal leves. Jeg har etter beste evne forsøkt å sammenfatte likheter og forskjeller. Jeg får også en del henvendelser på mail og ser […]